Mon. May 23rd, 2022

Tag: Buun baan u afuufayoo Ooday soo wada jabsheen Dhamaanteed aduunyaday tigidho ka uruursadeen Ufuuf bay kugu dhaheen Addis waa kay tageen Ehelu khayr bay noqdeen dalkay u adeegayaan.